Thỏa thuận xong địt dân chơi trên taxi định mệnh


Chuyến taxi định mệnh của đời tôi nhớ mãi không thể nào quên được cảm giác ấy.